TIBBİ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
Tıbbi zorunlu sorumluluk sigortası özellikle tıbbi kötü uygulamalara karşın sizleri koruma altına almaya yönelik tasarılar ile hazırlanan bir sigorta hizmetidir.
Özellikle serbest, özel veya bir kamu kuruluşunda çalışan doktorlar, diş hekimleri veya tıp sektöründe uzman olan diğer çalışanlar için hazırlanan poliçe çerçevesinde öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mesleklerini sürdürüyor olma zorunlulukları bulunmaktadır.
Sigortadan yararlanan kişinin belirlenen poliçe bilgileri neticesinde sözleşme tarihinden önce mesleğini sürdürdüğü 10 yıllık dönem baz alınmaktadır. Sözleşme süresi içerisinde mesleğine bağlı olarak yapmış olduğu faaliyetlerde vermiş olduğu zararlar neticesinde kendisine öngörülen tazminat miktarı ve bu süreç içerisinde belirlenecek olan hukuksal masraflar ve faizlerin karşılanması hizmetini tıbbi zorunlu sorumluluk sigortası karşılamaktadır.
Sigortanın sizlere sağlayacağı maddi korumalardan tamamen faydalanmanız için çalıştığınız kurum değişse bile sürekli olarak güncel adres değişikliği yapmanız gerekmektedir. Poliçenin sürekli olarak güncel olması tıbbi zorunlu sorumluluk sigortasından faydalanmanız sırasında mağdur olmamanız için önem taşımaktadır.
Sorumluluk sigortasının kullanımının ve teminatının dışında kalabilecek durumlar ise;
Sigortadan yararlanan kişinin yapılan poliçe içerisinde yer alan kurallar dışındaki yani kendi mesleği ve faaliyet yeri dışında yapmış olduğu uygulamalardan kaynaklanan tazminat talepleri firmamızın teminatının dışında tutulmaktadır.
Poliçede belirlenen çalışma kuruluşları dışında acil durumlarda mesleki değerler hariç tutularak bu kuruluşlardan istenilen tazminat talepleri de firmamızın teminat sözleşmesi dışında kalmaktadır.
Facebook'ta YNK